Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/35657,Ogloszenie-o-II-konkursie-ofert-na-sprzedaz-centrali-telefonicznej-DGT-3450.html
2020-11-30, 02:02

Ogłoszenie o II konkursie ofert na sprzedaż centrali telefonicznej DGT 3450

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 12 września 2016 r. do godz.12:00

Metadane

Data publikacji : 31.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny

Opcje strony