Urząd Miejski w Radomiu

Ogłoszenie o konkursiena pozyskanie partnera w drodze otwartego naboru w związku z Konkursem nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-012/15 Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Termin składania ofert: do dnia 13.01.2016r.

Metadane

Data publikacji : 23.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski - Prezydent Miasta
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Mierzyńska Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Opcje strony

do góry