Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/32754,zgloszenie-Pani-Urszuli-Wojtunik-z-dnia-30112015r-w-sprawie-rozbudowy-budynku-mi.html
2020-10-30, 00:04

zgłoszenie Pani Urszuli Wojtunik z dnia 30.11.2015r. w sprawie rozbudowy budynku mieszkalnego na działce nr 8/2 przy ul.Słowackiego 267; znak sprawy: Ar.II.6743.875.2015.TŻ

wniesiony sprzeciw - decyzja Nr 549/2015 z dnia 29.12.2015r.

Metadane

Data publikacji : 01.12.2015
Data modyfikacji : 29.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Żurowska
Osoba udostępniająca informację:
Teresa Żurowska Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Teresa Żurowska

Opcje strony