Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/32037,Ogloszenie-Prezydenta-Miasta-Radomia-w-sprawie-konsultacji-projektu-Programu-Wsp.html
2020-10-26, 14:17

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Radomia w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok

Konsultacje prowadzone będą w dniach od 28 września 2015 r. do 14 października 2015 r.

Metadane

Data publikacji : 28.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta Radomia - Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Zimałek Kancelaria Prezydenta

Opcje strony