Ogłoszenia, komunikaty

Gd.I.6831.19.2011
Data publikacji 29.06.2011

Informacja o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej przy ul. Wierzbickiej

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Załączniki

Data publikacji 29.06.2011

Rejestr zmian
Autor : Bożena Mazur

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 877 wizyt