Zewnętrzne w UM

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 19.06.2017

Informacja pokontrolna nr RPMA.10.03.04-14-2068/15-01 z dnia 27.03.2017 r. z kontroli przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w Urzędzie Miejskim w Radomiu w zakresie kontroli projektu pn. „Dobry fachowiec”.

Data publikacji 19.06.2017

Rejestr zmian
Autor : Anna Ławida

Osoba publikująca: Maria Leśnowolska
Biuro Kontroli

Statystyka strony: 132 wizyt