Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/50857,Konsultacje-spoleczne-na-terenie-miasta-Radomia-w-celu-zebrania-opinii-i-sugesti.html
2020-10-30, 00:17

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i sugestii mieszkańców dotyczących rewitalizacji parku im. J. Ruzika

Metadane

Data publikacji : 10.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej

Opcje strony