Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/48065,Konsultacje-spoleczne-na-terenie-miasta-Radomia-w-celu-zebrania-opinii-i-propozy.html
2020-10-26, 14:38

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom

Metadane

Data publikacji : 06.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
w/z Prezydenta Miasta – Jerzy Zawodnik Zastępca Prezydenta Miasta
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Wajs Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki

Opcje strony