Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/47793,Konsultacje-spoleczne-na-terenie-miasta-Radomia-w-celu-zebrania-propozycji-i-uwa.html
2020-06-01, 18:36

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania propozycji i uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2021.

Metadane

Data publikacji : 13.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta – Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Wajs Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki

Opcje strony