Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/46601,Konsultacje-spoleczne-na-terenie-miasta-Radomia-w-celu-zebrania-opinii-i-propozy.html
2020-06-01, 18:17

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących propozycji lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Metadane

Data publikacji : 25.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta – Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Wajs Kancelaria Prezydenta

Opcje strony