Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/konsultacje-spoleczne/46018,Konsultacje-spoleczne-na-terenie-miasta-Radomia-w-celu-zebrania-opinii-i-propozy.html
2020-07-14, 06:27

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kozia Góra – Północ”

Metadane

Data publikacji : 30.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta – Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Wajs Kancelaria Prezydenta

Opcje strony