Konsultacje społeczne

Data publikacji 04.07.2018

Sprawozdanie z konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wierzbicka"

Załączniki

Data publikacji 04.07.2018

Rejestr zmian
Autor : Mateusz Tyczyński

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Wydział Teleinformatyczny

Statystyka strony: 472 wizyt