Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ICP/Ar I/7331/458/2010
Data publikacji 29.06.2010

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:budowa stacji transformatorowej, linii kablowych średniego napięcia, niskiego napięcia dla potrzeb pływalni przy ulicy Wyścigowej.

Załączniki

Data publikacji 29.06.2010

Data modyfikacji 29.06.2010
Rejestr zmian
Autor : Piotr Korpal

Osoba publikująca: Piotr Korpal


Statystyka strony: 522 wizyt