Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ICP/ArI d/7335/5/2010
Data publikacji 29.03.2010

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa ulicy Dębowej i Lustrzanej w Radomiu wraz z infrastrukturą techniczną w liniach rozgraniczenia i poza tymi liniami

Załączniki

Data publikacji 29.03.2010

Data modyfikacji 29.03.2010
Rejestr zmian
Autor : Piotr Korpal

Osoba publikująca: Piotr Korpal


Statystyka strony: 517 wizyt