Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/5961,Obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ustalenia-lok.html
2020-08-12, 03:20

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa stacji transformatorowej kontenerowej wraz z liniami kablowymi niskiego napięcia na działce położonej w ul. Rodziny Ziętalów 5

Metadane

Data publikacji : 21.08.2008
Data modyfikacji : 21.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Chmielewska Jakubiak
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Korpal

Opcje strony