Urząd Miejski w Radomiu

obwieszczenie informujace o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku toalety publicznej, tężni solankowej i rozbudowie oświetlenia terenu w ramach zadania: rewitalizacja parku im. Józefa Ruzika, polegająca na budowie infrastruktury rekreacyjnej (place zabaw, boisko wielofunkcyjne, ciągi pieszo jezdne i piesze, mała architektura, zieleń i niezbędna infrastruktura techniczna)

Metadane

Data publikacji : 17.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury

Opcje strony

do góry