Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/51566,obwieszczenie-Wojewody-Mazowieckiego-dot-wszczecia-postepowania-administracyjneg.html
2021-01-23, 18:33

obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN na terenie działki nr ewid. 31/3 (obręb 0130 - Jeżowa Wola) w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 18.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury

Opcje strony