Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/51461,obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-pod-nazwa-rozbudowa-o-schody-zewnetrzne-b.html
2021-01-17, 10:31

obwieszczenie o wszczęciu postępowania pod nazwą rozbudowa o schody zewnętrzne budynku „ŁAŹNII” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii na działce nr ewid. 98/3 (obr. 0041 – Śródmieście 1, ark. 39) oraz na części działki nr ewid. 24/1 (obr. 0091 – Śródmieście 2, ark. 86) w granicach ABCDEFGHIJKLŁMNA w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 03.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marlena Kazała Wydział Architektury

Opcje strony