Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/50989,wszczecie-informujace-o-wydaniu-decyzji-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publiczneg.html
2021-04-11, 11:12

wszczęcie informujące o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie placówki opiekuńczej – Rodzinny Dom Dziecka na działkach nr ewid. 399/2, 399/3, 399/4, 399/5 (obręb 0060 – Zamłynie, arkusz 47) w rejonie ul. Goszczewickiej w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 23.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury

Opcje strony