Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/50858,obwieszczenie-informujace-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-lokalizac.html
2020-10-29, 23:50

obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku zaplecza sportowego, trybun sportowych oraz ciągów pieszych na częściach działek nr ewid. 145/1, 146/1, 147/1, 148, 149, 185 (obr. 0121 – Godów, ark. 130) w granicach ABCDEFGA przy ul. Ciborowskiej w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 10.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marlena Kazała Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury

Opcje strony