Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/50855,obwieszczenie-Wojta-Gminy-Jedlnia-Letnisko-z-dnia-07092020r-znak-RIGP6733P-24122.html
2020-10-26, 14:41

obwieszczenie Wójta Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 07.09.2020r., znak: RIGP.6733.P-24.12.2020 informujące o wydaniu decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci wodociagowej na działkach nr ewid. 144/2, 156/6 w obrębie - Rajec Szlachecki w gminie Jedlnia Letnisko

Metadane

Data publikacji : 10.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury

Opcje strony