Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/49089,obwieszczenie-Nr-72020-informujace-o-wydaniu-decyzji-Nr-522020-z-dnia-24032020r-.html
2020-08-12, 03:24

obwieszczenie Nr 7/2020 informujące o wydaniu decyzji Nr 52/2020 z dnia 24.03.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części hali sportowej na Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na częściach działek nr ewid. 161/2 (obr. 0020 - Gołębiów, ark. 18), 157/2 (obr. 0020 - Gołębiów, ark. 12) w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 24.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marlena Kazała Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury

Opcje strony