Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/48801,obwieszczenie-informujace-o-wszczeciu-postepowania-na-wniosek-Uniwersytetu-Techn.html
2020-08-12, 03:33

obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania na wniosek Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części hali sportowej na Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marlena Kazała Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury

Opcje strony