Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/47056,Obwieszczenie-o-wydaniu-postanowienia-prostujacego-oczywista-omylke-w-decyzji-nr.html
2021-01-26, 20:13

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji nr 586/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa nowego odcinka drogi gminnej łączącego ul. Garbarską z ul. Podhalańską w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 11.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Korpal Wydział Architektury

Opcje strony