Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/46934,obwieszczenie-Wojewody-Mazowieckiego-dot-wszczecia-postepowania-administarcyjneg.html
2020-08-04, 16:23

obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. wszczęcia postępowania administarcyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie peronu przy wiadukcie ul. Żeromskiego w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 28.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Czerwińska Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Kowalik Wydział Architektury

Opcje strony