Inwestycje celu publicznego

ARI.6740.2.45.2016.KP
Data publikacji 09.08.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej w części decyzję Prezydenta Miasta Radomia nr 93/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Budowa dróg publicznych gminnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wośnicka – etap I”

Załączniki

Data publikacji 09.08.2019

Data modyfikacji 09.08.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 16 wizyt