Inwestycje celu publicznego

Data publikacji 08.08.2019

obwieszczenie dot. wydania postanowienia przez Wojewodę Mazowieckiego Z DNIA 25.07.2019r. Nr 868/SAAB/2019, znak: WI-I.7821.31.2.2019.IM utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Radomia Nr 432/2019 z dnia 12.06.2019r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Radomia Nr 224/2019 z dnia 11.04.2019r.

Załączniki

Data publikacji 08.08.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 15 wizyt