Inwestycje celu publicznego

ARI.6740.2.45.2016.KP
Data publikacji 25.07.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany w części decyzji Prezydenta Miasta Radomia nr 93/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zadania Budowa dróg publicznych gminnych „Wośnicka – etap I” w zakresie dotyczącym działki nr ew. 275/30

Załączniki

Data publikacji 25.07.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 19 wizyt