Inwestycje celu publicznego

ArI.6740.2.649.2019.KP
Data publikacji 25.07.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa nowego odcinka drogi gminnej łączącego ul. Garbarską z ul. Podhalańską w Radomiu w ramach zadania pn.: budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego „Bulwary z ul. Maratońską”

Załączniki

Data publikacji 25.07.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 29 wizyt