Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.129.2019.IW
Data publikacji 23.07.2019

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 205/6, 205/77, 205/78, 205/76, 205/73 (obr. 0020 - Gołębiów ark. 10) przy ulicy Powstańców Śląskich w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 23.07.2019

Data modyfikacji 23.07.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 25 wizyt