Inwestycje celu publicznego

Ar.II.6733.79.2018.PK1
Data publikacji 02.07.2019

Obwieszczenie dot. wydania decyzji Nr 95/2019 z dnia 02.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej na części działki nr ewid. 100/22 w granicach ABCDEFA (OBRĘB 0330 - Rajec Szlachecki, arkusz 242) w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 02.07.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 25 wizyt