Inwestycje celu publicznego

ARI.6740.2.272.2019.KP
Data publikacji 28.06.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Bernardyńskiej w Radomiu w ramach zadania pn.: Rozbudowa ul. Lekarskiej i Tochtermana w Radomiu”

Załączniki

Data publikacji 28.06.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 34 wizyt