Inwestycje celu publicznego

Ar.II.6733.79.2018.PK1
Data publikacji 10.04.2019

obwieszczenie o uchyleniu decyzji dot. budowy masztu dla stacji bazowej na części działki nr ewid. 100/22 w granicach ABCDEFA (obręb 0330, arkusz 242)

Załączniki

Data publikacji 10.04.2019

Data modyfikacji 10.04.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 75 wizyt