Inwestycje celu publicznego

Ar.I.6733.195.2018.AS3
Data publikacji 02.04.2019

obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY na działce nr ewid. 72/6 (obr. 0060, ark. 51) przy ul. Kieleckiej w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 02.04.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 81 wizyt