Inwestycje celu publicznego

Data publikacji 21.02.2019

obwieszczenie dot. wydania postanowienia Nr 105/2019 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Radomia Nr 21/2019 z dnia 15.02.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa masztu dla stacji bazowej na części działki nr ewid. 100/22 w granicach ABCDEFA (obręb 0330-Rajec Szlachecki, arkusz 242) w Radomiu, wydanej na rzecz ALGO POLAND Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom.

Załączniki

Data publikacji 21.02.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 60 wizyt