Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.134.2018.AS3
Data publikacji 09.01.2019

obwieszczenie Nr 1/2019 z dnia 07.01.2019r dot. wszczęcia postępowania dla inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T- Mobile na działce nr ewid. 3/4 (obr. 0111, ark. 137) przy ul. Stefana Banacha w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 09.01.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 126 wizyt