Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/43551,Obwieszczenie-informujace-o-uchyleniu-decyzji-Nr-842018-z-dnia-16082018r-dot-ust.html
2020-04-06, 04:05

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie informujące o uchyleniu decyzji Nr 84/2018 z dnia 16.08.2018r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa masztu dla stacji bazowej na części działki nr ewid. 100/8 w granicach ABCDEFA (obręb 0330 - Rajec Szlachecki, ark. 242) w Radomniu

Metadane

Data publikacji : 11.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Kowalik Wydział Architektury

Opcje strony