Inwestycje celu publicznego

Ar II. 6733.79.2018.PK1
Data publikacji 11.12.2018

Obwieszczenie informujące o uchyleniu decyzji Nr 84/2018 z dnia 16.08.2018r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa masztu dla stacji bazowej na części działki nr ewid. 100/8 w granicach ABCDEFA (obręb 0330 - Rajec Szlachecki, ark. 242) w Radomniu

Załączniki

Data publikacji 11.12.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 117 wizyt