Inwestycje celu publicznego

ArII.6733.109.2018.72
Data publikacji 23.08.2018

obwieszczenie o wydaniu dec. Ministra Inwestycji i Rozwoju, uchylającej w części i orzekającej w tym zaresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 183/R/2017 z dnia 07.12.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojks Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od węzła drogowego nad toramii PKP do ul. Kozienickiej wraz z rondem&

Załączniki

Data publikacji 23.08.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 177 wizyt