Inwestycje celu publicznego

Ar II. 6733.79.2018.PK1
Data publikacji 16.08.2018

obwieszczenie Nr 33/2018 z dnia 16.08.2018r dot wydania decyzji celu pubulicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa masztu dla stacji bazowej na części działki nr ewid. 100/8 w granicach ABCDEFA (obręb 0330 - Rajec Szlachecki, arkusz 242) w Radomiu

Data publikacji 16.08.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 131 wizyt