Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.54.2018.AT
Data publikacji 06.06.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa budowy masztu telekomunikacyjnego na potrzeby stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci T-Mobile na działce nr ewid. 1 (obr. 0170, ark. 169) w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 06.06.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 167 wizyt