Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.26.2018.AT
Data publikacji 02.05.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE na działkach nr ewid. 280/4, 280/6 (obr. 0150, ark. 153) przy ul. Słowackiego w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 02.05.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 143 wizyt