Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/41192,Obwieszczenie-o-podjeciu-z-urzedu-postepowania-ws-budowy-gazociagu-sc-ul-Godowsk.html
2020-09-27, 07:10

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o podjęciu z urzędu postępowania ws. budowy gazociągu ś/ć ul. Godowska

Metadane

Data publikacji : 03.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Sułek Wydział Architektury

Opcje strony