Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.5.2018.AT
Data publikacji 30.03.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń (węzła cieplnego, kawiarni, pomieszczeń biurowych, magazynów, sali konferencyjnej) oraz rozbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z budową altany ogrodowej na działce nr ewid. 27/3 (obręb 0091-Śródmieście 2, arkusz 85) przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 12 w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 30.03.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 181 wizyt