Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.10.2018.AT
Data publikacji 01.03.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu o zewnętrzny szyb windy osobowej, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych na działce nr ewid. 155/88 (obr. 0100 – Glinice, ark. 117) przy ul. Mazowieckiego w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 01.03.2018

Data modyfikacji 01.03.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 149 wizyt