Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.5.2018.AT
Data publikacji 23.02.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń (węzła cieplnego, kawiarni, pomieszczeń biurowych, magazynów, sali konferencyjnej) oraz rozbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu wraz z budową altany ogrodowej na działce nr ewid. 27/3 (obr. 0091, ark. 85) przy ul. Piłsudskiego w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 23.02.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 180 wizyt