Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.175.2017.AT
Data publikacji 31.01.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na części działki nr ewid. 144/3 (obręb 0121-Godów, arkusz 127) stanowiącej ul. Wydmową w Radomiu .

Załączniki

Data publikacji 31.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 181 wizyt