Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.171.2017.AT
Data publikacji 23.01.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn: 160 mm, 63 mm, 40 mm przy ul. Krychnowickiej i ul. Fundowicza w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 23.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 209 wizyt