Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.165.2017.AT
Data publikacji 18.01.2018

bwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa oświetlenia na działkach nr ewid. 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, (obręb 0170 – Malczew, arkusz 168) oraz na działkach 26/7, 27, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 97/1, 97/12 (obręb 0170 – Malczew, arkusz 169) przy ul. Drzymały oraz na działkach nr ewid. 46, 45/6 stanowiących ul. Drzymały w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 18.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 183 wizyt