Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.161.2017.AT
Data publikacji 17.01.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 88/41, 88/42, 88/43, 87/1, 87/2, 86, 85/1, 84/22, 84/1, 83/25 (obręb 0130 – Jeżowa Wola, arkusz 80) przy ul. Ornej, na działce nr ewid. 140 (obręb 0130 – Jeżowa Wola, arkusz 80) stanowiącej ul. Orną oraz na działce nr ewid. 88/41 stanowiącej ul. Wiklinową w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 17.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 223 wizyt